Rabu, 05 Oktober 2011

Soal Mulok Banjar kls 6


Bacalah Wacana di bawah ini !
DATUK  SANGGUL
                Zaman dahulu di Palembang , takesah orang badua baranak, anaknya lalakian. Nang anak tadi sudah dua puluh tahun manuntrut ilmu agama. Tapi rasanya balum jua cukup gasan sangu hidup didunia lawan akhirat  kena.
                Kanapa siang itu limbah sembahyang lohor anak itu taguring, rahatan guring itu inya lalu tamimpi disuruh mandatangi Datu Suban di Muning Kalimantan, akhirnya inya baguru lawan Datu Suban, tapi ada syaratnya, mun handak  baguru lawan sidin musti bujur-bujur lawan minta karidhoan lawan Allah SWT. Limbah empat puluh jumahat tuntungai sudah inya belajar dengan izin Allah jua akhirnya jadi wali . Akhirnya urang dikasihi Allah karena takwanya. Urang ini nang bangaran Datuk Sanggul.  

Petunjuk : Tulis namamu di sudut kanan atas pada lembaran jawaban yang tersedia !

I.  Essay.  Jawablah pertanyaan di bawah ini .
1.       Apa ngaran  judul bacaan diatas  ?
2.        Dari kuta mana asalnya anak nang manuntut ilmu agama itu  ?
3.       Sabalum baguru lawan Datu Suban sudah barapa lawasnya anak itu manuntut ilmu ?
4.       Apa syaratnya mun handak baguru lawan sidin (Datu Suban) ?
5.       Siapa ngan guru Wali Allah yang di desa Muning tersebut ?

II.  Berilah tanda Silang (X) pada Huruf   a, b, c, dan  d,  pada jawaban yang tepat !
1.       Wali Allah nang bangaran Datuk Sanggul berasal dari kota….
a. Palembang                                                            c. Pasuruan
b. Palangkaraya                                                       d. Kalimantan
2.       Ulama Islam nang takanal dimakamkan di desa kalampayan, adalah Almarhum…..
a. KH. Badaruddin                                                   c. Syeh Muhammad Arsyad Al Banjari
b. KH. Guru husin Kadri                                        d. KH.Muhammad Rasyid
3.       Kambing gasan ba akikah anak babinian sebanyak ….
a. dua ikung                                                               c. tiga ikung
b. sa ikung                                                                  d. empat ikung
4.       Upacara haulan bagi keluarga yang telah meninggalkan dunia dilaksanakan pada setiap……
a. setengah tahun                                                    c. dua tahun
b. satu tahun                                                              d. tiga tahun
5.       Amang atau acil merupakan sebutan kekeluargaan, kata isian yang benar adalah …..
a. mamarina                                                              c. mama angkat
b. mama kandung                                                   d. mama mintuha
6.       Namun kita dikiyau kuitan , sahuti lawan kata nang hurmat yaitu kata…..
a. apa                                                                            c. inggih
b. apa aja                                                                     d. pun
7.       Musium Lambung Mangkurat terdapat dikota …..
a. Banjarmasin                                                         c. Barito Kuala
b. Barabai                                                                   b. Banjarbaru
8.       Wanita yang batianan tujuh bulan diadakan upacara selamatan ……
a. batasmiah                                                              c. bararamian
b. batampung tawar                                              d. bamandi-mandi
9.       Kata nang mandapat tambahan “kah” terdapat pada kalimat ……
a. kambang waluh sudah marakah                 c. pamanku tulak malukah
b. mudahan inya mandapat barokah             d. sabarataankah kita kiyau
10.   Liut aku puasa hari ini, harinya panas banar, liut sama artinya lawan……
a. uyuh                                                                         c. garing
b. nyaman                                                                  d. kiyup

11.   Namun lewat dihadapan urang tua sebaiknya……
a. bukah                                                                       c. biasa-biasa aja
b. balimbai tangan                                                  d. awak babungkuk
12.   ……     handak kapasar, Kata nang cocok diucapakan  lawan urang nang labih tua adalah….
a. ulun                                                                          c. unda
b. umai                                                                         d. ikam
13.   Binatang nang paling pintar dalam kisah dongeng anak-anak adalah ……
a. Kura-kura                                                              c. kelinci
b. pilanduk                                                                 d. buaya
14.   Nang mana batis kutung dikitip bidawang, Syair lagu tersebut merupakan bagian dari lagu nang bajudul ……
a. paris barantai                                                       c. ampar-ampar pisang
b. mandi di batang                                                  d. pambatangan
15.   Apa nang ikam pakai sehingga pipi ikam mangkonong banar, arti dari mangkonong adalah ….
a. licin                                                                           c. kotor
b. batubal                                                                    d. putih
16.   Namun sudah puasa parut lapar muntung …..   kada mau jua taguring.
Kata ulang yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah …..
a. ungut-ungut                                                          c. kuap-kuap
b. ingap-ingap                                                           d. gaus-gaus
17.   Bahan utama pembuatan wadai dulinat adalah…..
a. tepung lakatan                                                     c. tepung beras
b. ubi kayu                                                                 d. ubi jalar
18.   Bahan dasar membuat katupa tkandangan adalah…..
a. tepung beras                                                         c. beras ketan
b. tepung gandum                                                   d. beras biasa
19.   Diruangan meseum Lambung Mangkurat berisi benda-benda ….
a. bersejarah                                                              c. mahal
b. asli                                                                            d. murah
20.   Dibawah pelaminan pengantin biasanya diandak sebuah piduduk. Arti dari kata piduduk  adalah….
a. tempat duduk                                                      c. sasengan kuning
b. sesajian                                                                   d. sesembahan
21.   Dalam kisah si Palui ada salah satu tokoh yang tidak mau kalah dengan kawan-kawannya yaitu…..
a. Tulamak                                                                 c. Garbus
b. Tukacil                                                                    d. Pa Kacil
22.   Main tali pemainnya paling sedikit ada ………..
a. 2 orang                                                                    c. 4 orang
b. 3 orang                                                                    d. 5 orang
23.   Masyarakat Banjar biasa melakukan kerja sama dalam menanam banih yang dinamakan ……
a. urusan                                                                     c. upahan
b. urunan                                                                    d. bahandipan
24.   Pakaian adat pangantin Banjar, diatas galungnya ada hiasan yang disebut ……
a. kembang goyang                                                                c. kembang cempaka
b. kembang mawar                                                                d. kembang merak
25.   Nama intan yang sudah dimasak  (digosok) yang sering digunakan sebagai perhiasan adalah…..
a. intan                                                                         c. permata
b. batu akik                                                                d. berlian

III.  Isilah  !
1.       Upacara baaruah mamotong kambing gasan bayi nang hanyar lahir adalah …..
2.       Upacara baaruhan setahun sekali dinamakan …..
3.       Bila membaca Al Qur an batamu tanda wakap artinya ……
4.       Bahan gasan baulah tikar lampit adalah ……
5.       Bahan gasan maulah atap daun adalah daun…..
6.       Utuh basungkup kahiga  lawang , kata basungkup sama artinya lawan …..
7.       Wadai khas ulahan kota Martapura ngarannya adalah ….
8.       Luh,  tukarakan mama uyah di warung. Kalimat disamping ini adalah kalimat…..
9.       Alat music terbang, selaput gandangnya tabuat dari kulit …..
10.   Iwak wadi atau pakasan adalah iwak nang sudah ……